تعرفه ها در کالانکس

خیر، کالانکس هیچ کارمزدی از فروش دریافت نخواهد کرد تنها مبلغ 2.500 ریال از هزینه سفارش شما برای پیامک ها کسر خواهدشد.

در صورتی فروشنده سفارش را برای مشتری ارسال نموده و هیچ گونه شکایت و نارضایتی از طرف مشتری وجود نداشته باشد، فروشنده میتواند درخواست برداشت کند و کالانکس در مدت زمان 2 الی 72 ساعت مبلغ را به از طریق حواله بانکی یا کارت به  کارت(مبالغ کم) به حساب فروشنده واریز خواهد کرد.

خیر، شما با یک بار خرید اشتراک می‌توانید از تمامی خدمات کالانکس استفاده نمایید.